Oferta klubu TENIS PRUSZKÓW

Z przyjemnością przedstawiamy ofertę klubu TENIS PRUSZKÓW.

Przygotowaliśmy ją tak, aby w jak najlepszy sposób zaspokoić potrzeby związane z grą w tenisa dla jego entuzjastów oraz stworzyć najlepsze warunki do rozpoczęcia jego nauki dla osób, które chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę z tenisem.

Jeżeli chcesz, abyśmy pomogli Ci w wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i/lub Twojego Dziecka – skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Zapraszamy do Klubu,

 

Zespół TENIS PRUSZKÓW

 

 

Wynajem kortu

Wynajem kortów w klubie TENIS PRUSZKÓW daje możliwość gry na profesjonalnie przygotowanym korcie tenisowym. Dysponujemy 4-oma kortami o nawierzchni ceglanej. W przypadku deszczowej pogody oraz w sezonie zimowym jest możliwość kontynuowania nauki oraz doskonalenia gry w tenisa na dwóch kortach w halach ogrzewanych gazem ziemnym. Hale o konstrukcji drewnianej, zadaszone, z oświetleniem ledowym, są w stanie zaspokoić oczekiwania dotyczące komfortu gry nawet najbardziej wymagających klientów.
 
W ramach wynajmu kortu do Twojej dyspozycji jest również kosz z piłkami, rakiety tenisowe oraz pomoce dydaktyczne.
 
Proponujemy następujące formy wynajmu kortu.
 

 • Jednorazowy wynajem kortu na 1 h
 • Karnet 10 h umożliwiający grę od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14
 • Karnet 10 h OPEN umożliwiający grę od 7 do zmierzchu
 • Karnet sezonowy na określony dzień i godzinę, dający pewność dostępności kortu

 

 

 

Treningi grupowe dla dzieci

Nasze szkolenie tenisowe dla dzieci prowadzimy zgodnie z programem Tenis 10. Został on opracowany przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) i jest oficjalnym, rekomendowanym przez Polski Związek Tenisowy programem nauczania tenisa dla dzieci w wieku do 10 lat. W trakcie treningów zapewniamy również cały niezbędny sprzęt, wraz z rakietami tenisowymi.

 

 

Tenis10

 

 

 

Dzięki metodyce Tenis 10 oraz dostosowanemu do możliwości fizycznych dzieci, ich umiejętności oraz wieku sprzętu (mniejszy kort, niższa siatka, lżejsze rakiety oraz niżej odbijające się piłki) uczący się szybko mają możliwość grania w tenisa (tj. utrzymania wymiany piłek). Dzieci od początku grając, nawet na punkty, realizują swoje oczekiwania – chcą przede wszystkim grać i bawić się. Grając początkujący od początku mają poczucie sukcesu. Czują się pewniej na korcie (bo im „wychodzi”), a to zwiększa ich motywację i przyspiesza proces nauczania. Gra z niewielkiej odległości (która jest stopniowo zwiększana w miarę dokonywanych postępów) z zastosowaniem lżejszego sprzętu sprawia, że u ćwiczących nie powstają lub szybko zanikają nadmierne napięcia mięśniowe, co z kolei sprawia, że gracz uczy się od początku poprawnej techniki. Grając rozwijają nie tylko technikę, ale także koordynację ruchową, umiejętności taktyczne i mentalne.

Grupy niebieskie

Tenis10 - grupa niebieska

 

Grupy niebieskie są przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat. Główne cele treningów grupy niebieskiej to rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej, przede wszystkim koordynacji ruchowej, pod kątem tenisa, jako bazy dla techniki.
 Początkowo ćwiczenia przyjmują głównie formę zabaw i gier bez partnera (z samym sobą) oraz z partnerem (rzucanka, tenis „podłogowy”), następnie w parach w odległości od 0 (brak siatki) do 6-8 m. Istotnym elementem tego etapu jest również oswojenie ze sprzętem, piłką i rakietą, a także wykonywanie ćwiczeń zarówno prawą, jak i lewą ręką.

Szczegóły programu

Szczegóły programu Tenis10 dla poziomu niebieskiego:

 

Doskonalone umiejętności taktyczne

 

 • Poznanie, a następnie nauczenie utrzymania wymiany na małej przestrzeni z samym sobą oraz partnerem w pięciu sytuacjach meczowych (serwis, return, wymiana, atak, obrona) oraz w dwóch podstawowych rozwiązaniach taktycznych (utrzymanie/trafienie piłki w kort, „gonienie” rywala) zależnych od rozmiaru kortu.

Podstawowe umiejętności techniczne.

 

 • Punkt trafienia przed ciałem (zamach i wymach są minimalne, ponieważ kort jest bardzo mały (boisko jest krótkie).
 • 
Pozycja gotowości (wyjściowa), zachowanie równowagi.
 • Każdy chwyt dozwolony (z wyjątkiem „patelniowego”).
 • Kiedy możliwe będzie utrzymanie wymiany w niewielkiej odległości, uczniowie powinni spróbować różnych chwytów, jednocześnie szukając najwygodniejszego dla siebie (nauczanie stosowania odpowiednich chwytów będzie jednym z głównych zadań stawianych na poziomie czerwonym).

Podstawowe umiejętności mentalne.

 

 • Zabawa!
 • Pozytywne doświadczenia – budowanie motywacji wewnętrznej oraz wiary we własne siły.
 • Nauka skupienia uwagi na jednej czynności.
 • Współpraca z innymi dziećmi.

Przykładowy cykl metodyczny dla poziomu niebieskiego.

 

Rodzaj gry / wielkość boiska Zadanie / umiejętność taktyczna Doskonalony element techniczny
Gra z samym sobą/ brak wyznaczonego boiska – po koźle 
– z powietrza („wolej”) – „serwis” utrzymanie „wymiany” punkt trafienia, równowaga, różne chwyty
Gra z partnerem w „hokejo-tenisa”; „kort” ± od 4×2 do 9x6m utrzymanie „wymiany”, „gonienie” przeciwnika „toczone” forhend i bekhend, pozycja wyjściowa, 
różne chwyty
Gra z partnerem na przestrzeni ok. 2×2 m, brak siatki oddzielającej partnerów utrzymanie „wymiany” punkt trafienia, 
równowaga, 
wypróbowanie różnych chwytów, pozycja wyjściowa (gotowości)
Gra z partnerem przez „siatkę” (linię, przeszkodę) kort 4×2 m utrzymanie „wymiany” j.w. + prosty forhend, bekhend, woleje, serwis, smecz
Gra z partnerem przez „siatkę” (przeszkodę) kort 4×4 m utrzymanie „wymiany”, „gonienie” przeciwnika, utrzymanie pozycji na korcie j.w.

Grupy czerwone

Tenis10 - grupa czerwona

Zajęcia grup czerwonych są przeznaczone dla dzieci w wieku 7-8 lat. Główne cele treningów grupy czerwonej to dalszy rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej, przede wszystkim koordynacji ruchowej, także specyficznej dla tenisa (np. „czucie piłki”).

Ćwiczenia w dalszym ciągu przyjmują głównie formę zabaw, lecz większa część zajęć to gra w uproszczonych warunkach. Boiska mają wymiary od 4×4 do 6×12 m (odległość pomiędzy partnerami od ok. 6 do 12 m). Tor lotu piłki w czasie wymian jest już zbliżony do poziomego. Zamach i wymach są ciągle mniejsze, ale zamach odbywa się poprzez skręt tułowia.

 

Szczegóły programu

Szczegóły programu Tenis10 dla poziomu czerwonego.

 

 Umiejętności taktyczne

 • Utrzymanie wymiany (regularnego trafiania w kort) za pomocą wszystkich podstawowych uderzeń z coraz większej odległości.
 • Rozwijanie umiejętności gry kątowej („gonienie” przeciwnika – szersze pole gry) oraz kontroli siły uderzenia (dłuższe pole gry).
 • Atakowanie słabszych stron przeciwnika (np. bekhendu).
 • Dochodzenie do siatki przy każdej okazji.
 • Obrona przed atakiem do siatki.

Umiejętności techniczne

 • Dobre opanowanie „własnych” chwytów (bez tego nie można przejść do poziomu pomarańczowego);
 • Opanowanie i utrwalenie tzw. rdzenia (fazy głównej) ruchu wszystkich podstawowych uderzeń, w tym prostego łańcucha kinematycznego obejmującego:
 • zapoczątkowanie zamachu przez skręt ciała,
 • wykorzystanie (choćby minimalne) kończyn dolnych: zejście w dół, wyjście w górę,
 • krótki ruch rakietą w kierunku odpowiednim dla danego uderzenia (np. z dołu w górę 
i przód dla uderzeń po koźle, a z góry w przód dla woleja),
 • trafienie piłki „przed sobą”.
 • 
Doskonalenie umiejętności poruszania się po korcie (praca nóg) różnymi technikami i w różnych kierunkach, w tym: startu, zatrzymania się, zmiany kierunku biegu i zachowania równowagi ciała w połączeniu z ustawieniem się do piłki (podstawowa pozycja gotowości i pozycja przy kontakcie z piłką, naskok, zachowanie równowagi dynamicznej np. poprzez wykonywanie „dużego” ostatniego kroku przed uderzeniem.

Umiejętności mentalne

 • Koncentracja dzięki zabawie i interesującym ćwiczeniom, ale głównie gra uproszczona na punkty.
 • Poznanie idei fair play.
 • „Pozytywne podejście”, zabawa (zwiększanie motywacji – od zewnętrznej do wewnętrznej).
 • Umiejętność współpracy w grupie, z partnerem podczas ćwiczeń.
 • Podstawy koncentracji na zadaniu – jedna czynność w danym czasie.
 • Podstawy stawiania celów krótko- i średnioterminowych (na jedne zajęcia lub pomiędzy zajęciami).

Przykład cyklu metodycznego dla poziomu czerwonego

 

Wielkość kortu Zadania taktyczne Doskonalony element techniczny
8x3m utrzymanie piłki w grze, dochodzenie do siatki przy każdej okazji punkt trafienia piłki, równowaga, pozycja gotowości, chwyty (FH, BH), prosty wolej (blokowanie piłki)
8x6m utrzymanie wymiany, „gonienie” przeciwnika (gra kątowa), 
„krycie kortu” wchodzenie w kort, dochodzenie do siatki przy każdej okazji pozycja gotowości, praca nóg, równowaga, chwyty (FH, BH), wolej, serwis z dołu lub z góry
12x3m utrzymanie piłki w grze, dochodzenie do siatki przy każdej okazji 
(łatwe na tak wąskim korcie) równowaga, pozycja gotowości, praca nóg, swobodna zmiana chwytów (BH1-BH2, FH-BH), zamach przez rotację ciała, punkt trafienia; wolej, prosty serwis znad głowy
12x6m utrzymanie piłki w grze, użycie (presja) serwisu i returnu, „gonienie” przeciwnika, wchodzenie w kort
i krycie; celowanie, wyczucie kierunku (lewo – prawo, głęboko – krótko), dochodzenie do siatki przy każdej okazji, zastosowanie zdobytych umiejętności w czasie turniejów praca nóg, pozycja gotowości, 
naskok równowaga (ostatni krok), swobodna zmiana chwytów, 
zamach przez rotację ciała,
 punkt trafienia, wolej, prosty serwis znad głowy (może być ze skróconym zamachem, ale z zachowaniem chwytu kontynentalnego oraz lekkim skrętem)

Grupy pomarańczowe

pomaranczowa

Zajęcia grup pomarańczowych są przeznaczone dla dzieci w wieku 9 lat. Treningi odbywają się na korcie dostosowanym do możliwości fizycznych dziewięcioletnich zawodników, co daje im szansę gry nie różniącej się wizualnie od zawodowców, przypominającej „dorosły” tenis w zminiaturyzowanej formie. 
Młodzi tenisiści dzięki wcześniej nabytemu doświadczeniu często stosują różnorodne sposoby rozegrania akcji (tzw. wszechstronny styl gry). Na poziomie pomarańczowym rozpoczyna się również kształtowanie docelowej (ostatecznej) techniki uderzeń.

Szczegóły programu

Szczegóły programu Tenis10 dla poziomu pomarańczowego.

 

Program – cechy charakterystyczne.

 • Kort dostosowany do możliwości fizycznych dziewięcioletnich zawodników daje im szansę gry nie różniącej się wizualnie od zawodowców. Ich gra w zminiaturyzowanej formie już bardzo przypomina „dorosły” tenis.
 • Młodzi tenisiści stosują różnorodne sposoby rozegrania akcji (tzw. wszechstronny styl gry). Jest to poziom, na którym rozpoczyna się kształtowanie docelowej (ostatecznej) techniki uderzeń.

Umiejętności taktyczne.

 • Pewna gra we wszystkich pięciu sytuacjach meczowych, stosowanie podstawowych rozwiązań taktycznych (proste kombinacje zagrań), kształtowanie tzw. wszechstronnego stylu gry.
 • Gra pojedyncza:
 • Gra „głęboka”.
 • Otwieranie kortu, wywieranie presji poprzez wykorzystywanie długości i szerokości kortu 
(np. kros).
 • Umiejętność wykorzystania krótszej piłki („wchodzenie w kort”), jeśli jest to tylko możliwe.
 • Umiejętność wykorzystania słabszych stron przeciwnika.
 • Umiejętność wykorzystania swoich silnych stron.
 • Obrona przez atakiem i w sytuacji presji przeciwnika – krycie kortu, np. lob, aby zyskać 
na czasie.
–Obeznanie z typowymi sytuacjami/rozwiązaniami, stosowanymi przy serwowaniu 
i returnowaniu (np. kombinacje serwisu, returnu i następnych uderzeń).
 • Gra podwójna – podstawy
 • Atak po własnym serwisie lub returnie.
 • Pozycje, rola poszczególnych zawodników.

Umiejętności techniczne:

Poziom, w którym rozpoczyna się kształtowanie docelowej techniki. Doskonalenie techniki odbywa się za pomocą metod zorientowanych zarówno na grę, jak i doskonalenie samego ruchu, także timingu oraz trening rytmu (łańcucha kinematycznego) – powtarzanie regularnej wymiany. Częste stosowanie procedury „otwarte-zamknięte-otwarte”.

Doskonalone elementy techniczne:

 • Umiejętność obserwacji i antycypacji.
 • Płynna praca nóg – naskok, zachowanie równowagi dynamicznej np. poprzez wykonywanie „dużego” ostatniego kroku przed uderzeniem, zachowanie i ew. szybkie odzyskiwanie po- zycji równoważnej.
 • Kontrola siły uderzenia.
 • 
Kontrola plasowania (celności) tak, aby „ruszyć” przeciwnika.
 • 
Powrót na pozycję, krycie kortu w różnych sytuacjach meczowych.
 • 
Osiągnięcie płynności we wszystkich uderzeniach:
 • przygotowanie do uderzenia, naskok, zamach poprzez skręt;
 • wykorzystanie kończyn dolnych (zejście w dół, wyjście w górę ze skrętem);
 • trafienie piłki „przed sobą;
 • wymach, zakończenie stosownie do uderzenia.

Umiejętności mentalne

 • 
Stawianie celów i koncentracja na wykonaniu (zadaniu).
 • Zrozumienie i zachowanie po zwycięstwie i porażce.
 • Rozwiązywanie prostych problemów na korcie (schematy zagrań).
 • Wykorzystanie „idoli” (graj jak…, zachowuj się jak….)

Charakterystyczne cechy treningu techniczno-taktycznego

 • Dalszy rozwój elastycznego rdzenia wszystkich uderzeń (każde uderzenie/sytuacja jest odrobinę inne).
 • Stosowanie ćwiczeń/form otwartych i zamkniętych.
 • Dążenie do coraz doskonalszego wykonania wszystkich uderzeń poprzez dużą liczbę powtórzeń podobnych ruchów (serie 50-80 powtórzeń po 4-8 piłek z przerwami); początkowo w łatwych sytuacjach, później w kombinacjach uderzeń.
 • Uderzenie powinno być wykonywane z indywidualnie optymalną (nie maksymalną) szyb- kością, trafienie piłki w najwyższym punkcie odbicia lub „na wznoszącą”.
 • Kiedy technika staje się coraz lepsza, więcej uwagi powinno się poświęcać precyzji uderzeń (używanie celów!).
 • Podejście taktyczne i zorientowane na grę powinno być kontynuowane pomimo często stosowanego podejścia zorientowanego na ruch i trening rytmu.
 • Lekcje grupowe są podstawą, ale przy zachowaniu indywidualnego podejścia do każdego zawodnika, zróżnicowania obciążenia i planów.
 • Inne metody powinny być stosowane wobec dzieci bardziej utalentowanych, a inne wobec rozwijającym się wolniej.

Grupy zielone

zielona

Zajęcia grup zielonych są przeznaczone dla dzieci w wieku 10 lat. Treningi odbywają się na pełnowymiarowym korcie dla dorosłych”, co stanowi nobilitację, ale także (ze względu na ograniczone możliwości fizyczne) – wyzwanie. Stąd, na tym etapie stosowane „zielone” piłki: nieco lżejsze i niżej odbijające się w porównaniu do zwykłych. Dzięki temu, mimo młodego wieku zawodnicy są w stanie rozgrywać pełnowartościowe wymiany na całym, pełnowymiarowym korcie. 

Ponadto konieczne jest kontynuowanie pracy nad rozwojem sprawności ogólnej i podstawowych umiejętności technicznych; utrwalanie prawidłowej techniki podstawowej, praca nad bardziej zaawansowanymi uderzeniami oraz wszechstronnym stylem gry. Jest to poziom, w którym kształtowanie docelowej („ostatecznej”) techniki uderzeń powinno być bardzo zaawansowane.

Szczegóły programu

Szczegóły programu Tenis10 dla poziomu zielonego.

Umiejętności taktyczne

 • Stosowanie wszystkich podstawowych rozwiązań taktycznych w pieciu sytuacjach meczowych (serwis, return, atak z dojściem do siatki, obrona przed takim atakiem, wymiana z głębi kortu).
 • Dalsze kształtowanie tzw. wszechstronnego stylu gry, ale już na pełnowymiarowym korcie
 • Gra pojedyncza:
 • trenowanie typowych sytuacji meczowych (kombinacji uderzeń);
 • gra konsekwentna, posiadanie ZAWSZE planu gry (jak rozegrać następną akcję);
 • wykorzystanie celnych pierwszych uderzeń (serwisu bądź returnu);
 • wykorzystanie swoich mocnych stron (np. forhend), atakowanie słabych stron przeciwnika;
 • umiejętność „gonienia” przeciwnika;
 • doskonalenie umiejętności reagowania na krótsze piłki, wchodzenie w kort przy każdej okazji;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania różnicy pomiędzy atakiem a obroną;
 • doskonałe krycie kortu;
 • stosowanie uderzeń defensywnych, w tym loba;
 • stosowanie uderzeń kątowych (niekoniecznie perfekcyjnie);
 • różnicowanie serwisu oraz returnów (np. zagrywanie po krosie albo wzdłuż linii);
 • sekwencje uderzeń: proste rozwiązania w typowych sytuacjach, np. kombinacja serwisu i returnu i następnie dojście do siatki.
 • Gra podwójna:
 • szybkie przemieszczenie się do siatki, kiedy tylko to możliwe, także po słabszym serwisie;
 • opanowanie taktyki indywidualnej (ról poszczególnych graczy).

Umiejętności techniczne

 • Kształtowanie ostatecznej, indywidualnej techniki, przyszłych „pełnych” uderzeń, doskonalenie rytmu oraz timingu. Generalnie uderzenia są „dłuższe” (obszerniejsze).
 • Podstawowe uderzenia powinny być płynne i grane w dużym tempie z większą siłą niż na poziomie pomarańczowym.
 • Zapoznanie się z uderzeniami specjalnymi (rotacje, lob, skrót, drajw-wolej).
 • Trafianie w najwyższym punkcie lub na wznoszącą.
 • Kontrola prędkości piłki, doskonalenie celności uderzeń.
 • Doprowadzenie do perfekcji własnych sposobów trzymania rakiety do wszystkich uderzeń.
 • Coraz większe wykorzystanie siły reakcji podłoża („wyjście z nóg”).
 • Doskonalenie umiejętności przyspieszania i zwalniania gry.
 • Reagowanie, postrzeganie, przewidywanie nadchodzącej piłki.
 • Zachowanie równowagi ciała (głowa prosto, nieruchomo) w połączeniu z ustawieniem się do piłki (pozycja gotowości i pozycja przy kontakcie z piłką – w najwyższym punkcie).
 • Opanowanie umiejętności poruszania się po korcie (praca nóg) różnymi technikami i w różnych kierunkach, w tym: startu, zatrzymania się, zmiany kierunku biegu. Bieganie do przodu (trudniejsze do nauczenia) i na boki. Ustawienie nóg (otwarte – zamknięte) w zależności od sytuacji.
 • Dobre przygotowanie się do uderzeń (także po serwisie) – nacisk na jakość, rozstawienie stóp, duży ostatni krok, przeniesienie masy ciała do przodu.
 • Zdolność do odzyskania odpowiedniej pozycji na linii końcowej przy dobrym powrocie.
 • Gotowość do następnego uderzenia.

Treningi grupowe dla młodzieży

Grupy żółte

zolta

Zajęcia grup żółtych są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 10 lat i starszych. Treningi odbywają się na pełnowymiarowym korcie przy użyciu normalnych, żółtych piłek tenisowych. Dzięki przejściu przez poprzednie etapy zawodnik jest w pełni przygotowany do tych warunków gry. Treningi grup żółtych skupiają się na organizowaniu rywalizacji pomiędzy uczestnikami, zarówno w formie indywidualnej jak i zespołowej. Ponadto każdemu treningowi towarzyszy temat przewodni, który może być związany zarówno z taktycznymi jak i technicznymi aspektami tenisa.

 

 

Treningi grupowe dla dorosłych

Grupy średnio- i zaawansowane

 

W przypadku grup średnio- i zaawansowanych zajęcia odbywają się na całym korcie przy użyciu normalnych piłek seniorskich. W tych grupach treningi skupiają się na organizowaniu i aranżowaniu gry pomiędzy zawodnikami w różnych konfiguracjach, zarówno w formie indywidualnej jak i zespołowej. Ponadto każdemu treningowi towarzyszy temat przewodni, który może być związany zarówno z taktycznymi jak i technicznymi aspektami tenisa.

 

Grupy początkujące

 

W grupach początkujących, zgodnie z metodyką nauczania Tennis Xpress w ciągu kilku pierwszych treningów wprowadzających korzystamy z piłek metodycznych ułatwiających naukę gry. Dzięki temu na koniec pierwszej lekcji grupy początkującej, każda z osób potrafi wprowadzić piłkę do gry serwisem oraz zagrać wymianę z partnerem. Nadrzędnym celem zajęć grup dla początkujących dorosłych jest wprowadzenie do tenisa umożliwiające samodzielną grę z partnerem.

Szczegóły programu

Szczegóły programu Tenis Xpress


Ideą programu Tenis Xpress jest to, aby każdy dorosły gracz już na pierwszej lekcji grał wymiany, serwował i liczył punkty, tak jak ma to miejsce w rozgrywce tenisowej. Po kilku zajęciach uczestnik posiada podstawowe umiejętności techniczne w zakresie gry z głębi kortu, serwisu, woleja, zna podstawowe elementy taktyki oraz przepisy gry.

Została ona przygotowana z myślą o:

– zupełnie początkujących zawodnikach, którzy nigdy nie mieli wcześniej do czynienia z tenisem,

– tych, którzy kiedyś poznali podstawy w trakcie np. indywidualnych lekcji, ale nigdy nie spróbowali gry z innymi graczami

– osobach, które wracają do gry po długiej przerwie

Co istotnie, podobnie jak w programie Tenis 10, również przy początkowej nauce dorosłych stosowane są metodyczne piłki. Dzięki temu, że są one wolniejsze i niżej się odbijają proces nauczania może być w znacznym stopniu przyspieszony.

Trening indywidualny

Daje możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem i zindywidualizowanego programu szkolenia dając tym samym najlepszy sposób na szybkie postępy i poprawę gry. W zależności od potrzeb trening może skupiać się na elementach technicznych, taktycznych lub mentalnych. Serię kilku treningów z trenerem rekomendujemy w szczególności osobom chcącym rozpocząć naukę lub wrócić do gry po przerwie.

Tenisowe urodziny

Tenisowe urodziny to przyjęcie urodzinowe dla dzieci z programem animacji sportowych. W trakcie imprezy między innymi gramy w tenisa w sposób, który stanowi zabawę zarówno dla dzieci, które już w niego wcześniej grały jak i dla tych, które nigdy tego nie robiły. Poza tym bawimy się na korcie i organizujemy zawody sportowe. Kompleksowo zapewniamy niezbędny sprzęt sportowy, w tym rakiety tenisowe dla wszystkich uczestników. Po części sportowej na korcie tenisowym świętujemy urodziny wspólnie z jubilatem w klubowym ogrodzie.

 

W przypadku Urodzin Standard klub zapewnia opiekę trenerską w trakcie części sportowej, sprzęt sportowy, zastawę stołową, krzesełka, stoliki oraz możliwość korzystania z klubowego ogrodu przez dowolny czas. We własnym zakresie pozostaje natomiast tort, poczęstunek, napoje itp.

 

Istnieje również możliwość zorganizowania przez klub tortu i poczęstunku (napoje, owoce, przekąski) za dodatkową opłatą.

 

Zobacz przykładowy scenariusz tenisowych urodzin

 

Tenisowe urodziny dla 15 dzieci (większość nigdy nie grała w tenisa)

 

12:30 – 13:00 – zbiórka i przywitanie uczestników

 

13:00 – 13:30 – rozgrzewka w formie gier i zabaw ruchowych

 

13:30 – 14:30 – trening tenisowy dla początkujących dzieci

 

14:30 – tort i impreza w klubowym domku lub ogrodzie

 

Skontaktuj się z nami

Czekamy na Państwa pytania – zachęcamy do kontaktu.

ul. Bohaterów Warszawy 4
05-800 Pruszków

(przy stadionie Znicza Pruszków)

+48 791 052 052

recepcja@tenispruszkow.pl