Regulamin

 

Procedury postępowania i zasady treningu, jakie muszą obowiązywać w klubach tenisowych w czasie trwania pandemii Covid-19

 

Szanowni Państwo,

W związku z otwarciem obiektów tenisowych 4 maja w II etapie przywracania aktywności sportowej w Polsce, proponujemy wcześniejsze przygotowanie obiektów do niezbędnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektów w obecnej sytuacji.

Procedury obowiązujące podczas pandemii COVID-19 dla klubów tenisowych i graczy (amatorów i zawodników):

 

Dla klubów:

 

 • 4 maja zostaną udostępnione obiekty infrastrukturalne o charakterze otwartym. W przypadku kortów tenisowych zostaną udostępnione obiekty otwarte i półotwarte, czyli konstrukcje umożliwiające wentylację poprzez rozsuwane ściany boczne
 •  zalecana jest rezerwacja kortów online lub telefonicznie. W innym przypadku recepcja obiektu powinna znajdować się w odległości nie mniejszej niż 30 m od najbliższego kortu
 •  płatności powinny być dokonywane kartami płatniczymi
 •  weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt)
 •  brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC); należy umieścić przy umywalkach instrukcje BHP mycia rąk
 •  obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 •  zalecany jest 15-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry a użyciem kortu przez kolejnych graczy , który powinien zostać wykorzystany na dezynfekcję ławek i bezkontaktową wymianę graczy
 • na każdym korcie powinny być udostępnione dozowniki do dezynfekcji rąk (po obu stronach kortu)
 •  korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego, klub nie może prowadzić wypożyczalni sprzętu treningowego
 •  odległość pomiędzy kortami treningowymi minimum 5 m (licząc między liniami singlowymi). Jeżeli ta odległość nie jest zachowana, to pomiędzy kortami obowiązuje odstęp jednego kortu lub pomiędzy kortami bezwzględnie powinna być siatka oddzielająca sąsiadujące korty
 •  na korcie należy zachować odległość pomiędzy ławkami min. 5 metrów. Jeżeli to możliwe (utrzymanie właściwej odległości miedzy ławkami z sąsiadujących kortów) sugerujemy ustawienie ławek dla graczy po przeciwnych stronach kortu
 •  w przypadku opadów deszczu nie ma możliwości wejścia na halę i dokończenia treningu, chyba że obiekt posiada rozsuwane ściany boczne
 •  na obiekcie, w widocznym miejscu, musi być tablica informacyjna, na której obowiązkowo będą zamieszczone informacje o obowiązujących procedurach (sugerowane umieszczenie przepisów w kilku widocznych miejscach, np. przy każdym wejściu na kort)

 

Dla graczy:

 

amatorzy

 • rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
 •  obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy
 •  obowiązuje limit czterech osób na kort
 •  rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) – obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry
 •  piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu
 •  konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową
 •  po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się)

zawodnicy

 • obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
 •  obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast zawodnik przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy
 •  na korcie mogą przebywać tylko dwie osoby – zawodnik-zawodnik; zawodnik-trener lub maksymalnie dwóch zawodników na korcie i jeden trener. Wzajemne przestrzeganie przez trenera i zawodników odległości – w przerwach min. 2 m; podczas gry 5 m
 •  sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu)
 •  piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu, graczy i trenera.
 •  zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub).
 •  konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową.
 •  do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie. Chyba, że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwego dystansu społecznego

 

Zajęcia grupowe w klubie (grupy dziecięce – Tenis10 ):

 • zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu).
 •  obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystania z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
 •  obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć
 •  piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby , takim jak przy grupach zawodniczych.
 •  do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym
 • czasie na obiekcie, chyba że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwej odległości od siebie.

 

Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur. Prosimy o logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną akceptację wytycznych pracowników obiektów. Mamy nadzieję, że przestrzeganie wytycznych przyczyni się do szybkiego przejścia do kolejnego etapu odmrażania procedur w tej chwili obowiązujących. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o jak najbardziej uważne zapoznanie się i wdrożenie powyższych procedur na zarządzanych przez Państwa obiektach.

Skontaktuj się z nami

Czekamy na Państwa pytania – zachęcamy do kontaktu.

ul. Bohaterów Warszawy 4
05-800 Pruszków

(przy stadionie Znicza Pruszków)

+48 791 052 052

recepcja@tenispruszkow.pl